مهارت های بالینی

محل تزریق انسولین در بدن + عکس های آموزشی

شناخت محل تزریق انسولین در بدن برای افراد دیابتیک و پرستاران بسیار مهم و حیاتی است .در این مقاله شما محل تزریق انسولین را در بدن را فرا میگیرید . به عنوان مثال شما می آموزید در کجای بدن فرد بیمار میتوانید بدون هیچ مشکلی انسولین تزریق کنید .

نگاه کلی بر محل های تزریق انسولین

انسولین به‌صورت زیرجلدی در چربی زیر پوست تزریق می­‌شود. در این نوع تزریق، از یک سوزن کوتاه برای تزریق انسولین به لایهٔ چربی بین پوست و ماهیچه استفاده می‌­شود.

انسولین باید در بافت چربی و درست زیر پوست شما تزریق شود. اگر انسولین را عمیق‌­تر به عضله‌تان تزریق کنید، بدن‌تان آن را خیلی سریع جذب می‌­کند. این روش تزریق معمولا دردناک‌تر است و ممکن است تأثیر انسولین را زودتر از بین ببرد. همچنین تزریق عمیق انسولین می‌تواند منجر به کاهش بیش‌ از حد سطح قند خون شود.

درصورت تزریق هرروزهٔ انسولین، باید محل تزریق را دائم عوض کنید. انجام این کار بسیار مهم است، زیرا استفاده از یک نقطهٔ همیشگی برای تزریق، ممکن است منجر به «لیپودیستروفی پیش‌رونده» شود. در این وضعیت، چربی زیر پوست یا از بین می‌رود و یا بیش از حد ساخته می‌شود. همین مسئله باعث ایجاد توده‌های برآمده یا فرورفتگی‌هایی می‌شود که در جذب انسولین اختلال ایجاد می‌کنند.

برای تزریق می‌توانید نقاط مختلفی از شکم‌تان را انتخاب کنید و هر بار به‌اندازهٔ چند سانتی‌­متر از نقطهٔ قبلی برای تزریق فاصله بگیرید. همچنین می‌­توانید از سایر اندام‌­ها مانند ران، بازو و باسن برای تزریق استفاده کنید.

دست
نکته مهم : قبل تزریق انسولین حتما دست خود را بشویید .

ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ

 • ﺳﻄﺢ ﭘﺷﺖ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ
 • ﺳﻄﺢ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺍﻧﻬﺎ
 • ﺑﺎﺳﻦ
 • شکم

ادامه نکات مهم برای تزریق انسولین

 • برﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﯾﺎ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺩﺭ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻼ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺑﺎﺯﻭﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﭼﭗ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺖ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭼﭗ ﺷﮑﻢ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﺍﻥ ﭼﭗ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺑﺎﺳﻦ ﯾﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ 2 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﺮﺩ.
 • ﺭﻭﺵ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻋﺼﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ.
 • ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻟﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﺩ.

روش تزریق انسولین

 1. ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﺴﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ‏( ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺸﮕﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ‏) ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .
 2. ﺳﺮﻧﮓ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 3. ﺳﺮﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺯﺍﻭﯾﻪ 45 ﺩﺭﺟﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 4. پﯿﺴﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ.
 5. ﺳﻮﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ.
تزریق انسولین به روایت تصویر
محل تزریق انسولین به روایت تصویر

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﻨﺪﺧﻮﻥﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎﺭ

 • ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﻨﺪ ﺍﺳﺖ
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 2 ﺗﺎ 4 ﺑﺎﺭ ‏( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﺎﻡ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ‏) ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﺎﺑﺘﯽ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ. ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ‏( ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺘﺮ ‏) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ.
 • ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﮎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ_مهم:

ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻮﺍﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

شما میتوانید با اشتراک گذاری https://nursingskills.net و صفحه توییتر ما از ما حمایت کنید .

Saeid Chayani

سعید چایانی دانشجوی ترم 8 دانشگاه آزاد همدان . هدفم از تشکیل این سایت فراگیری مهارت های پزشکی-پرستاری هست ، به حوزه وب هم علاقه‌مندم ، امیدوارم لحظاتی خوبی در این سایت رو رقم بزنم .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا